O Nas

Naturalna woda mineralna JUROFF jest czerpana z triasowych złóż wodonośnych, zlokalizowanych pod Jurą Krakowsko-Częstochowską. Jest to woda średnio zmineralizowana, cechująca się niepowtarzalnym smakiem i jakością. JUROFF to marka nowoczesna, innowacyjna, skierowana na konsumentów ceniących naturalne pochodzenie produktów. Marka jest obecna na polskim rynku od 2008 roku.

Właścicielem marki JUROFF jest polska firma Mineral Water Production Sp. z o.o., opierająca swą działalność o zasady zrównoważonego rozwoju. Są nimi przede wszystkim dbanie o ochronę środowiska, promowanie zdrowego trybu życia i sportu oraz inicjowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć.

JUROFF zdobywa uznanie aktywnych konsumentów i jest marką rozpoznawalną na rynku. Woda mineralna JUROFF jest wpisana na listę europejskich naturalnych wód mineralnych.

Od 25.05.2018 MWP Sp. z o.o. wdrożyła politykę ochrony danych osobowych. Do pobrania tutaj

Produkty

Woda gazowana JUROFF - 0,5 l

Woda Gazowana JUROFF - 0,5l

ilość w zgrzewce: 12
ilość sztuk na palecie: 1368
ilość zgrzewek na palecie: 114

Woda delikatnie gazowana JUROFF - 0,5 l

Woda Delikatnie Gazowana JUROFF - 0,5l

ilość w zgrzewce: 12
ilość sztuk na palecie: 1368
ilość zgrzewek na palecie: 114

Woda niegazowana JUROFF - 0,5 l

Woda Niegazowana JUROFF - 0,5l

ilość w zgrzewce: 12
ilość sztuk na palecie: 1368
ilość zgrzewek na palecie: 114

Woda niegazowana JUROFF - 1,5 l

Woda Niegazowana JUROFF - 1,5l

ilość w zgrzewce: 6
ilość sztuk na palecie: 504
ilość zgrzewek na palecie: 84

Woda gazowana JUROFF - 1,5 l

Woda Gazowana JUROFF - 1,5l

ilość w zgrzewce: 6
ilość sztuk na palecie: 504
ilość zgrzewek na palecie: 84

Woda delikatnie gazowana JUROFF - 1,5 l

Woda Delikatnie Gazowana JUROFF - 1,5l

ilość w zgrzewce: 6
ilość sztuk na palecie: 504
ilość zgrzewek na palecie: 84

Woda niegazowana JUROFF Prestige - 0,33 l

Woda Niegazowana JUROFF Prestige - 0,33l

ilość w zgrzewce: 12
ilość sztuk na palecie: 1368
ilość zgrzewek na palecie: 114

Woda delikatnie gazowana JUROFF Prestige - 0,33 l

Woda Delikatnie Gazowana JUROFF Prestige - 0,33l

ilość w zgrzewce: 12
ilość sztuk na palecie: 1368
ilość zgrzewek na palecie: 114

Woda niegazowana JUROFF Prestige - 0,75 l

Woda Niegazowana JUROFF Prestige - 0,7l

Woda delikatnie gazowana JUROFF Prestige - 0,75 l

Woda Delikatnie Gazowana JUROFF Prestige - 0,7l

Galon 18,9 litra, woda niegazowana

Woda Niegazowana JUROFF - galon 18,9l

Oferujemy Państwu wodę mineralną niegazowaną JUROFF w galonach 18,9l oraz dystrybutory i akcesoria.

Dystrybutor duży

Dystrybutor duży HEMET

Oferujemy Państwu wodę mineralną niegazowaną JUROFF w galonach 18,9l oraz dystrybutory i akcesoria.

Dystrybutor mały

Dystrybutor mały HEMET

Oferujemy Państwu wodę mineralną niegazowaną JUROFF w galonach 18,9l oraz dystrybutory i akcesoria.

Pompka do galonów

Pompka do galonu

Oferujemy Państwu wodę mineralną niegazowaną JUROFF w galonach 18,9l oraz dystrybutory i akcesoria.

Stojak na galony

Stojak na galony

Oferujemy Państwu wodę mineralną niegazowaną JUROFF w galonach 18,9l oraz dystrybutory i akcesoria.

Woda mineralna JUROFF

Skład mineralny wody JUROFF


Kationy [mg/dm3] Aniony [mg/dm3]
Mineralizacja 518,94

Ca2+

71,14

HCO3-

331,90

Mg2+

33,42

Cl-

10,30

Na+

10,83

F-

0,36

K+

2,83

SO42-

52,05

Produkt polski

Produkt polski

Naturalna woda mineralna JUROFF wydobywana jest z podziemnych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej


Woda niskosodowa

Woda niskosodowa

JUROFF jest wodą mineralną niskosodową (zawartość sodu nie przekraczająca 20 mg/l), średniozmineralizowaną. Wody niskosodowe są szczególnie polecane dla osób zmagających się z nadciśnieniem tętniczym, lub będących na diecie ubogiej w sód


Ca/Mg 2:1

Ca/Mg 2:1

Stosunek zawartości wapnia do magnezu w wodzie mineralnej JUROFF zapewnia optymalną przyswajalność tych pierwiastków. Woda taka jest szczególnie zalecana dla osób mających problem z gospodarką mineralną kości (np. osoby chorujące na osteoporozę)

Transport

Flota transportowa

Dysponujemy własną flotą transportową. Zamówienia realizowane na terenie województwa śląskiego realizujemy w ciągu 24 godzin. Możliwa realizacja zamówień na terenie całego kraju z wykorzystaniem usług firmy kurierskiej - w przypadku zamównień nie mniejszych niż 1/2 palety.

Dojazd

MINERAL WATER PRODUCTION Sp. z.o.o.
POSTĘP, ul. Myszkowska 36, 42-350 Koziegłowy

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi:


Biuro

Tel/Fax: (034) 314 32 98
E-mail: biuro@juroff.pl

Dział handlowy

Grzegorz Wieczorek
Dyrektor ds. handlowych
Tel: 509 387 409
E-mail: g.wieczorek@juroff.pl

Reprezentanci Regionalni

Michał Skrobisz
Specjalista ds. sprzedaży
Tel: 509 705 412
E-mail: m.skrobisz@juroff.pl

Marek Paliga
Specjalista ds. sprzedaży
Tel: 798 007 979
E-mail: m.paliga@juroff.pl

Dział techniczny

Karol Neugebauer
Dyrektor ds. technicznych
Tel: 509 181 033
E-mail: k.neugebauer@juroff.pl

lub do skorzystania z formularza kontaktowego


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mineral Water Production Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (Admnistrator). Dane przetwarzane są w celu obsługi dokonanego zapytania oraz udzielenia na nie odpowiedzi, a podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. Ponadto w razie złożenia zamówienia dane przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej przez Panią/Pana z Administratorem, a podstawą przetwarzania jest niezbędność dla realizacji tej umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz inne prawa określone w informacji szczegółowej - więcej

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mineral Water Production Sp. z o.o. siedzibą w Postępie, przy ul. Myszkowskiej 36, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: (034) 3143298, adres e-mail: biuro@juroff.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług, wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie powstaną, obsługi dokonanego przez Pana/Panią zapytania i udzielenia na nie należytej odpowiedzi, a także dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
- niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- prawnie uzasadniony interes Administratora tj. marketing bezpośredni własnych towarów i usług oraz ewentualna niezbędność do dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- niezbędność do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania, w szczególności dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność kurierską oraz umożliwiające wykonanie zdalnych operacji płatniczych,
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu - do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
- przez okres niezbędny do udzielania należytej odpowiedzi na kierowane zapytanie, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody,
- do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu,
- jeżeli Pani/Pan wyrazili zgodę na realizację przez Administratora marketingu własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie RODO lub przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania - do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu w zależności co nastąpi wcześniej,
6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez kontakt pod adres e-mail: biuro@juroff.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu - prawo wniesienia sprzeciwu,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe tj. w szczególności nazwa/firma, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, które zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana (lub od osoby Panią/Pana reprezentującej) lub zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych,
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz do udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytanie.

Dane osobowe

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mineral Water Production Sp. z o.o. siedzibą w Postępie, przy ul. Myszkowskiej 36, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: (034) 3143298, adres e-mail: biuro@juroff.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług, wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie powstaną, obsługi dokonanego przez Pana/Panią zapytania i udzielenia na nie należytej odpowiedzi, a także dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
- niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- prawnie uzasadniony interes Administratora tj. marketing bezpośredni własnych towarów i usług oraz ewentualna niezbędność do dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- niezbędność do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania, w szczególności dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność kurierską oraz umożliwiające wykonanie zdalnych operacji płatniczych,
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu - do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
- przez okres niezbędny do udzielania należytej odpowiedzi na kierowane zapytanie, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody,
- do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu,
- jeżeli Pani/Pan wyrazili zgodę na realizację przez Administratora marketingu własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania - do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu w zależności co nastąpi wcześniej,
6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez kontakt pod adres e-mail: biuro@juroff.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu - prawo wniesienia sprzeciwu,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe tj. w szczególności nazwa/firma, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, które zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana (lub od osoby Panią/Pana reprezentującej) lub zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych,
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz do udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytanie.